29 новембра, 2023

Дан: 13. јуна 2023.

Округли сто у Сајану: Колпинг друштво Србије о развоју социјалног предузетништва

Ради стварања услова за отварање нових социјалних предузећа, посебно у руралним срединама и успостављања сарадње институција и невладиног сектора како...

не, не , не!!!!!!