bane3

Чишћење ложишних и димоводних објеката и уређаја
Преглед и технички пријем новосаграђених и дограђених димњачких и вентилационих канала
Контрола и испитивање функционалне исправности димњака и ложишних уређаја савременом апаратуром

Нема више чланака за учитавање
Don`t copy text!