10 децембра, 2023

Земљорадничка задруга из Кикинде у стечају због дуга од 76,7 милиона динара

Решењем Привредног суда у Зрењанину отворен је стечајни поступак у Земљорадничкој задрузи „Бонус Адрикола“ из Кикинде. Стечај је уведен на предлог кикиндског предузећа „Шпедиција“.  За стечајну управницу је именована Милица Богуновић из Зрењанина, а прво поверилачко рочиште заказано је за 7. новембар.

Како је наведено у образложењу решења о отварању стечаја, Земљорадничка задруга „Бонус Адрикола“ је, на основу правоснажних и извршних пресуда Привредног суда у Београду, имала обавезу да намири потраживања фирме „Шпедиција“ у износу од 30,6 милиона динара, као и нешто више од милион динара на име трошкова спора. Стечајни дужник, међутим, то није урадио, пошто се његов рачун налази у непрекидној блокади још од 15. септембра 2018. године.

Предлагач је навео и да Земљорадничка задруга „Бонус Адрицола“ има неизмирених обавеза у износу од 76,7 милиона динара. Утврђено је да је дужник престао са обављањем делатности за коју је регистрован и да не поседује имовину чијом продајом би се измирила потраживања поверилаца.

 

не, не , не!!!!!!