10 децембра, 2023

У Градској кући одржана почетна конференција пројекта „Стратегија развоја спорта у Граду Кикинди до 2030.”

Почетна конференција пројекта „Стратегија развоја спорта у граду Кикинди  2024-2030. године и акционог плана за исти период” одржана је данас у Градској кући. Наиме, Град Кикинда септембра је отпочео с реализацијом поменутог пројекта у партнерству с Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат. Пројекат се реализује из средстава остварених по Јавном позиву за пријаву пројеката за Програм подстицања регионалног раста у Републици Србији – Подршка у суфинансирању израде развојних докумената регионалног развоја у 2023. години, расписаном од стране Кабинета министра задуженог за координацију равномерног регионалног развоја.

Циљ пројекта је израда стратегије развоја спорта Града Кикинде да би се осигурао одржив и просперитетан спортски сектор у граду, који ће подстицати здрав начин живота и унапредити квалитет живота становника. Ова Стратегија представља документ који ће обухватити све активности и пројекте за постигнуће ових циљева. У њу ће бити укључене финансијске пројекције, дефинисане мере, пројекти и активности, као и и план за праћење напретка, процене ефективности и утицаја на заједницу.

Оваква стратегија ће бити од изузетног значаја за унапређење спортског сектора, повећање броја спортских садржаја и програма, побољшање спортске инфраструктуре и подстицање становника да се баве физичком активношћу и спортом. То ће довести до здравијег и активнијег начина живота становника града и побољшати квалитет живота у целини, што ће се позитивно одразити и на уочене негативне демографске показатеље.

Узимајући у обзир потребе и жеље становника Града Кикинде у погледу спортских активности, ова стратегија ће обезбедити дугорочни план за развој спортског сектора у граду и унапређење квалитета живота становника. Овај пројекат ће имати дугорочни утицај на спортску заједницу града Кикинде, а циљ је да буде одржив кроз дугорочно финансирање, партнерства и сарадњу са заједницом, систем мерења и евалуације и дугорочно планирање.

– Летос смо започели овај пројекат, који је Град Кикинда иницирао, а ми смо ангажовани као стручна подршка. Ово је плански документ за спортску делатност која је значајна – рекао је Роберт Молнар, експерт на пројекту.

Драган Пецарски, градски већник за спорт надовезао се:

– Ово је веома битна стратегија, имамо прваце деловања и циљеве, које ћемо коначно дефинисати до краја ове године кроз анкете. Данас имамо први стастанак са свим секторима који чине спорт и сви ће они учествовати у развоју стратегије. Циљ је да побољшамо спортску инфраструктуру, рад у млађим категоријама, стручни рад и рад с рекреативцима Кикинде.

не, не , не!!!!!!