30 новембра, 2023

Почео упис у ВШСС за образовање васпитача

На основне студије ВШССОВ у Кикинди уписује студенте на два смера: Струковни васпитач деце предшколског узраста – 45 на буџету и 50 самофинансирајућих, и Струковни васпитач за традиционалне игре – петоро на буџету и 20 самофинансирајућих. Школарина за студенте који сами плаћају студирање је 54 хиљаде динара годишње.

За упис на смер Струковни васпитач деце предшколског узраста неопходна је завршена четворогодишња средња школа, док је за смер Струковни васпитач за традиционалне игре довољно и трогодишње средње образовање. Пријављивање је од 24. do 30. јуна. Пријемни испит – тест из опште културе/информисаности кандидати полажу 1. јула.

На акредитовани студијски програм Мастер струковни васпитач, Школа ће уписати 50 студената – двоје на буџету и 48 самофинансирајућих. На мастер студије могу да се упишу кандидати који су завршили основне струковне студије за васпитаче са најмање 180 ЕСПБ бодова. Такође, са најмање 240 ЕСПБ бодова могу да се упишу кандидати са завршеним двогодишњим специјалистичким студијaма, као и  свршени студенти сродних високих школа и факултета, са 180 ЕСПБ. Школарина износи 75 хиљада динара. Пријављивање је од 1. јуна do 10. јула.

ВШССОВ уписује и студенте на дошколовање, на трећу годину основних студија. За овај студијски прогам могу да се пријаве кандидати који су завршили Вишу школу за образовање васпитача, смер Васпитач у предшколским установама. Студенти сами сносе трошкове студирања, а школарина је 54 хиљаде динара. Пријаве се примају од 1. јуна до 1. октобра.

Плаћање школарине за све студијске програме могуће је у 10 месечних рата. Пријаве се примају, у наведеним роковима, радним данима од 9 до 14 сати. Ближе информације о упису могу се добити на број 0230/422423 или путем мејла: vsssovki@vaspitacka.edu.rs.

 

не, не , не!!!!!!