10 децембра, 2023

Kонкурс за најбољи трејлер за књигу

Народна библиотека „Јован Поповић“ расписала је наградни конкурс за најбољи трејлер за књигу издату на територији Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Македоније.

Трејлер не може бити краћи од 30 секунди и дужи од 10 минута. На конкурсу могу учествовати аутори до 20 година старости,а један аутор може да учествује са највише 2 рада (један самостални и један групни с тим да групу чини највише седам чланова).

Радове слати путем електронске поште на: kultura@kibiblioteka.org.rs (користити wetransfer) најкасније до 15. јуна. Обавезно је написати разред, школу и контакт телефон и кратак опис трејлера. Назив трејлера чине наслов књиге и име аутора/групе аутора трејлера.

Трејлер је мора бити у резолуцији високог квалитета (full HD) и представља оригиналан рад аутора, док је помоћ старијих, родитеља или наставника дозвољена, али идеја и реализација морају бити ауторове.  Аутори који пошаљу своје радове сагласни су да се њихов видео објави или користи касније у промотивне сврхе. Изабране књиге могу бити део школске лектире.

За више информација путем мејла kultura@kibiblioteka.org.rs и броја телефона 0230/316-084.

не, не , не!!!!!!