10 децембра, 2023

Доспева друга рата накнаде за одводњавање за физичка лица

Друга рата накнаде за одводњавање за физичка лица у висини кварталне обавезе – ¼ прошлогодишњег решења, доспева у понедељак, 15. маја.

Достава решења за ову годину већ је почела, а већина би требало да буде уручена током јуна. Обвезници коју су оставили своје податке добиће и СМС поруку о доспећу наплате друге овогодишње рате.

Позивањем броја ‪0800 21 21 21, у времену од 9 до 14 часова, обвезници могу добити основне информације о плаћању ове накнаде. Позиви су бесплатни и временски ограничени.

Канцеларија за рад са странкама у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, отворена је од 8 до 14 часова.

не, не , не!!!!!!