Железнички правац од Београда ка Кикинди важна регионална пруга

АД „Инфраструктура железнице Србије” започела је изградњу железничког моста преко реке Тамиш између Томашевца и Орловата, на деоници пруге Панчево Главна станица – Зрењанин – Кикинда – државна граница. Грађевинску дозволу за овај посао издао је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.Предрачунска вредност ове инвестиције процењена је на скоро 10 милиона евра.

Железнички правац од Београда ка Кикинди, који води преко планираног моста, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прогласило је за важну регионалну пругу, у коју ће се у наредном периоду улагати значајна средства из домаћих и међународних извора. У складу с тим, Влада Србије и ресорно министарство обезбедили су и средства за изградњу новог моста.

Нови мост премостиће Тамиш слично постојећем, у три распона од по око 40 метара. Дужина моста биће око 120 метара, а новог дела пруге 1.235 метара.

 

Don`t copy text!