У улици Јована Јовановића Змаја: Нови коловоз у дужини од 800 метара и 65 паркинг места

Због сложености и обима радова на рехабилитацији раскрснице Јована Јовановића Змаја и Партизанске улица ће бити затворена за саобраћај до 1. јула. На поменутој деоници постављају се цеви за инсталацију будућег семафора и гради се атмосферска канализација.

-Временске прилике односно неприлике претходне недеље, када смо имали свакодневне кише успориле су радове. Исто тако не можемо само обновити асфалтне слојеве коловоза, већ се мора урадити и носећи слој од дробљеног камена. Сва проширења раскрснице морају се обавити уз одговарајуће конструктивно решење, као и да се ограде префабрикованим бетонским ивичњацима – каже Ђорђе Кленанц, грађевински инжењер из ЈП „Кикинда“.

Ове године биће урађена рехабилитација асфалта у улици Јована Јовановића Змаја од Башаидског друма до Михајла Пупина у укупној дужини 800 метара.

-Због откривених оштећења на канализацији атмосферских вода, морају се обновити односно поново изградити делови колектора. Такође, граде се и нови колектори атмосферске канализације који ће у наредној години бити искоришћени за решавање ефикаснијег одвођења вода са површина на страни улице  Змај Јовине са непарним кућним бројевима – напоменуо је наш саговорник.

Рехабилитацијом паркинга у поменутој улици, у укупној дужини од 1.100 квадрата биће обезбеђено нових 65 паркинг места. Од Башаидског друма до Партизанске биће изграђена 43 паркинг места, а од Блока И до кућног броја 162 планирана су 22 паркинг места.

А.Ђ.

Don`t copy text!