Сви предузетници у обавези да имају одговорну особу са лиценцом за безбедност – опште незадовољство ценом тих услуга

На захтев својих чланова, Опште удружење предузетника Кикинда (ОУПК) организовало је данас представљање новог Закона о безбедности и здрављу на раду. У Регионалној привредној комори са новим одредбама и обавезама предузетнике су упознали представници фирме „First Leader“ из Зрењанина.

Приватници су, пре свега, незадовољни због одредбе по којој су сада сви, без обзира на број запослених и делатност, осим самозапослених без других радника, у обавези да имају одговорну особу са лиценцом задужену за безбедност или да сами положе стручни испит у Управи за безбедност надлежног министарства.

– Потребно им је тумачење Закона, али их највише мучи цена услуга лиценцираних одговорних лица за заштиту и безбедност на раду и агенција, који траже пет хиљада месечно, што је на годишњем нивоу око 500 евра. То је велики издатак за једног приватника, рецимо власника продавнице половне робе који има само једног запосленог. Агенција коју смо позвали ове услуге нуди много повољније – каже Синиша Пашић, председник ОУПК.

Нови закон, донесен после 18 година у потпуности је усаглашен са европским стандардима, на снагу је ступио 7. маја прошле године, а послодавци су дужни да испоштују све одредбе у року од две године, што подразумева и израду нормативних аката.

Све се своди на примену превентивних мера како би се предупреди ризици од настанка професионалних обољења, инвалидитета или чак смрти.

– У последњих десет година подигла се свест послодаваца о значају заштите и безбедности и здравља запослених – оцењује Вера Лазаров, руководилац за безбедност у зрењанинској фирми. – С друге стране, број инспектора јесте смањен али се постиже спровођење надзора и едукација послодаваца. Новина је и успостављање јединственог регистра повреда на раду, да би се пратило у којој делатности се дешава највише више повреда и у вези с тим усклађивали правилници.

Генерално, по новом закону, послодавци ће морати да омогуће много већи ниво безбедности на раду. Први пут је препознат појам рада од куће и рада на даљину и за спровођења мера заштите и у овим случајевима одговоран је послодавац. Прописане су и превентивне мере за високоризичне послове, обавезна обука код заснивања радног односа, увођења нових технологија, средстава за рад, опреме и процеса, затим систематски лекарски прегледи запослених, већа надлежност инспекција и више казне за непоштовање законских одредби.

Опште удружење предузетника Кикинда, по речима председника Пашића, прати најновије законске регулативе и помаже својим члановима, и у овом домену, да се што боље и брже прилагоде. На територији града Удружење има око 80 чланова, док је, на истом подручју, регистровано око 1.300 око предузетника, највише самосталних занатских и угоститељских радњи и фирми са пет до десет запослених.

С. В. О.

Don`t copy text!