Рок за плаћање прве рате пореза на имовину 14. фебруар

Рок за плаћање прве рате пореза на имовину доспева 14. фебруара, обавештавају из Секретаријата локалне пореске администрације. Порез на имовину се утврђује за целу календарску годину, односно од дана настанка пореске обавезе до краја године и плаћа се тромесечно у року од 45 дана од почетка тромесечја (14. фебруара, 15. маја, 14. августа и 14. новембара).

До доспелости решења о утврђивању пореза за текућу годину, порез се плаћа аконтативно  у висини обавезе за последње тромесечје 2022. године.

Разлику између пореза утврђеног решењем Секретаријата локалне пореске администрације и аконтативно уплаћеног пореза на имовину за тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореске обавезе.

За доспеле а неуплаћене обавезе обвезник пореза на имовину плаћа камату, сходно члану 75 Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

(ВИДЕО) Хуманитарна организација Срби за Србе: За нову кућу породице Тот-Докић из Мокрина

Хуманитарна организација Срби за Србе позвала је донаторе широм света да се прикључе њиховој новој великој...

(ВИДЕО) „Козара“ поново уговара производњу са пољопривредницима

https://youtu.be/fAQrpDR18Vg?si=lN7EuMEo1aC8tKm-   Пшеницу, иако је у солидном стању, потребно је заштитити, истакао је у подкасту...

(ВИДЕО) Посета високих званичника МУП-а: Кикинда обезбеђује заштиту својих грађана

Вршилац дужности помоћника министра унутрашњих послова Србије и начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић...

Don`t copy text!