10 децембра, 2023

Покренут нови електронски сервис за регистрацију оснивања привредних субјеката

Агенција за привредне регистре је на свом порталу за е-Сервисе покренула нову услугу за електронску регистрацију оснивања привредног друштва, предузетника и осталих правних форми које се уписују у Регистар привредних субјеката.

Ова електронска услуга обухвата подношење пријаве путем посебне апликације, прилагање електронских докумената потписаних квалификованим сертификатом, као и плаћање накнаде за регистрацију оснивања платном картицом, саопштио је АПР.

Агенција ће решење о оснивању привредног друштва, у форми електронског документа који је потписан електронским потписом регистратора, доставити на адресу за пријем електронске поште коју је подносилац унео у пријаву, или се може преузети из саме апликације након завршеног поступка електронске регистрације.

Од 17. маја 2023. године, подношење електронске пријаве искључиви је начин подношења пријаве за оснивање друштва с ограниченом одговорношћу (ДОО), ортачког, командитног и акционарског друштва.

Пријаве за регистрацију оснивања наведених друштава се од данас подносе Агенцији искључиво у електронској форми, у складу са чланом 9. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, док ће пријаве поднете у папирној форми бити одбачене, јер нису у складу са наведеним прописом.

-Напомињемо, обавезна електронска регистрација се не односи на већ регистроване привредне субјекте и на оснивање предузетника, задруге, задружног савеза, јавног предузећа, представништва и огранка страног привредног друштва. Ови субјекти убудуће могу да бирају између два начина подношења пријаве за регистрацију оснивања – у папирној или у електронској форми- наводи се у саопштењу АПР.

 

не, не , не!!!!!!