Велико интересовање за бесплатне куће на селу

Јавни конкурс за доделу сеоске куће с окућницом које је, ове године трећи пут расписало Министарство за бригу о селу, изазвало је веома велико интересовање, сазнајемо у Служби за односе са јавношћу Министарства. Само у прве три недеље трајања конкурса стигло је око 250 захтева, који су тренутно у процедури. У Градској управи Кикинда у поступку је 20 пријава које ће, уколико се испуне услови, потенцијални корисници средстава послати у Министарство.

Разлог за повећану заинтересованост вероватно је и у томе што најновији конкурс има значајну измену. До сада су за бесповратна средства у највишем износу од милион 200 хиљада динара могли да конкуришу млади брачни парови и ванбрачни партнери, самохрани родитељи и самци који се баве пољопривредом. Ове године прилику да бесплатно дођу до некретнине на селу имају и појединци којима пољопривреда није основна делатност.

Ко све може да конкурише

За бесплатну кућу са окућницом, поред општих услова, да су држављани РС, да су пунолетни, да нису осуђивани, да немају јавни дуг, подносиоци захтева морају да испуне и следеће услове: да имају мање од 45 година, да нису власници непокретности у Србији, изузев пољопривредног земљишта, да нису продали непокретност у претходних пет година, као и да је нису стекли у истом периоду.

Такође, не смеју да буду у крвном сродству са продавцем непокретности – у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству.

Кућа мора да испуњава одређене услове

Тржишна вредност сеоске куће са окућницом мора да испуњава основне услове за живот и становање и не сме да се налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима. Може да се налази на територији било ког насељеног места, без обзира на пребивалиште подносиоца пријаве.

У насељеном месту у којем се налази кућа или у суседном месту мора да постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, треба да је уписана у катастар непокретности на име продавца као породична стамбена зграда, без терета, и на њој не смеју да буду нерешени имовинско-правни односи.

Може бити у својини више особа и купопродајна цена мора бити у границама њене вредности на тржишту непокретности, и не виша од 1.200.000 динара.

Поступак пријављивања

Кућу за чију куповину ће конкурисати у Министарству, заинтересовани треба сами да пронађу. Пошто контактирају продавца, потребно је да попуне образац пријаве са сајта Министарства и да се обрате локалној самоуправи на чијој територији се налази кућа.

Локална самоуправа затим шаље у теренску контролу комисију за процену тржишне вредности непокретности. Потенцијални продавац треба да се сагласи са процењеном тржишном вредности непокретности. Заједно са осталом прикупљеном документацијом, потенцијални купац шаље пријаву Министарству.

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних прав и порез на имовину, трошкове прикупљања документације, као ни за адаптацију сеоске куће.

Уколико комисија Министарства одобри доделу новца за куповину куће, корисник је обавезан да је осигура на десет година. Такође, забрањено му је да је отуђи или оптерети у истом периоду.

Рок за подношење пријаве је 1. новембар. Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, до утрошка предвиђених средстава. Министарство је за ове намене издвојило 500 милиона динара.

Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs. За сва питања на располагању су запослени у Министарству, који се могу контактирати мејлом:  mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 2016 i 011 267 3024.

Кикинда предњачи на конкурсу

У протекле две године у селима на територији Града новцем добијеним од Министарства, млади парови су купили 65 кућа. Кикинда је једна од пет локалних самоуправа које су добиле највише средстава за решавање стамбених проблема младих куповином у сеоских кућа.

Повећано интересовање поводом Јавног конкурса показују и продавци некретнина. Међутим, како се чини по огласима и искуствима потенцијалних купаца, за куће у селима често се траже нереално високи износи. У огласима на интернету најнижа цена за минимално условну кућу са окућницом је 15 хиљада евра.

Према подацима са сајтова за промет некретнинама, цене по квадрату су у распону од 100 до чак 570 евра, само за стамбени простор, док куће, најчешће, имају велике окућнице. Управо дворишта и помоћни објекти, који су често новији од саме куће, подижу и реалну тржишну вредност некретнина.

Свакако, сви заинтересовани за конкурисање, требало би што пре да уђу у процес тражења куће и да се обрате локалној самоуправи, како би се проценила њена тржишна вредност и послала пријава Министарству.

(ВИДЕО) Посета министра културе Николe Селаковића: Значајна средства за „Теру“ и Музеј

Министар културе Никола Селаковић у оквиру посете Кикинди потписао је уговоре о конкурсном финансирању са...

(ВИДЕО) Кикинда може да рачуна на подршку Покрајине, истакла председница Владе Војводине Маја Гојковић приликом посете нашем граду

Почела је изградња атмосферске канализације у оквиру пројекта „Слив Моравска” коју заједнички финансирају Покрајинска влада...

Don`t copy text!