Упис на мастер у Високој школи за образовање васпитача

Висока школа струковних студија расписала је конкурс за упис на прву годину мастер студија на програм мастер васпитач у октобарском року за 2023/2024. годину.

Мастер могу да упишу студенти који су завршили основне струковне студије за васпитаче деце предшколског, јасленог узраста или за традиционалне игре, са најмање 180 ЕСПБ бодова, као и особе које су завршиле основне

академске студије за васпитаче и професоре разредне наставе, психолози и педагози и дипломирани студенти других сродних високих школа и факултета из области друштвено-хуманистичких наука, са најмање 180 ЕСПБ, односно они који су завршили основне академске студије по старом програму.

Школа уписује укупно осам студената који сами сносе трошкове студирања у износу од 75 хиљада динара.

Пријављивање кандидата је до 23. октобра, од 9 до 14 сати, а упис ће бити 27. октобра. Ближе информације могу се добити на телефон 0230/422-423  и мејл: vsssovki@vaspitacka.edu.rs.

Don`t copy text!