У току је пријављивање на конкурсе намењене удружењима грађана

За удружења грађана на територији Кикинде Град је расписао два конкурса за добијање средстава из буџета за 2023. годину.

На Конкурсу за финансирање удружења грађана која су од посебног значаја за град могу да учествују удружења која задовољавају неки од критеријума: да су основана, односно да негују традицију дугу 50 или више година, чувају идентитет, језик, обичаје и културу националних мањина; баве се волонтерским и добровољним делатностима којим доприносе граду и грађанима Кикинде (елементарне непогоде, пожари, ванредне ситуације); организују бар једну јединствену културно-уметничку манифестацију која доприноси угледу нашег града, привлачи госте из земље и иностранства, а има традицију дужу од 20 година; спроводе васпитно-образовне, информативне, пропагандне и превентивне активности од посебног значаја за град, пружају правну помоћ и заступају интересе грађана Кикинде.

Области реализације по овом конкурсу су: култура, уметност и музичко стваралаштво, и превентивно деловање, заштита грађана, област социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом,

Конкурс је отворен до 14. јануара.

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације доставља се у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс – не отварати“, на писарници Градске управе.

За додатне информације доступан је Секретаријат за друштвене делатности, у канцеларији 19 у Градској кући, радним данима од 8 до 15 сати или на број телефона 410-237.

 

Конкурсом за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2023. годину планирано је издвајање из буџета у укупном износу од 12 милиона динара. По пројекту, удружење може да добије најмање 40 хиљада, а највише пола милиона динара.

Средства ће се одобравати за: подршку социо-хуманитарним организацијама и удружењима у областима социјалне заштите, хуманитарним програмима, областима здравствене заштите и програмским активностима намењеним унапређењу положаја особа са инвалидитетом; организовање спортских догађаја и манифестација ради промоције спорта и здравих стилова живота; програме за омладину који се односе на волонтеризам, превенцију насиља и афирмацију активизма; културне догађаје и манифестације, као и подстицање културног и уметничког стваралаштва; као подстицај програмима из области образовања и промоције науке; за активности ради унапређења заштите животне средине, очувања природних вредности и промоције одрживог развоја; програмске активности којима се унапређује друштвено-економски развој; и за побољшање услова рада удружења грађана.

Програмске активности и пројекти по овом конкурсу морају се реализовати до 31. децембра 2023. године. Пријављивање је могуће поштом, на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, са назнаком „Конкурс за суфинансирање и финансирање програма/проjеката из области удружења грађана за 2023. годину“ или лично – затворену коверту са истом назнаком треба предати у Услужном центру Градске управе Кикинде, на шалтеру број 2.

Конкурс је отворен до 20. јануара. Додатне информације могу се добити у  Градској кући, у Секретаријату за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице, у канцеларији број 19, сваког радног дана, од 8 до 15 сати или на број телефона 410-237.

Сва конкурсна документација доступна је на сајту званичне презентације града Кикинде: www.kikinda.org.rs

Don`t copy text!