Реконструкција водоводне мреже важан предуслов за чисту пијаћу воду

Кикинђани са нестрпљењем очекују да из њихових славина напокон потече чиста и здравствено безбедна пијаћа вода. Град Кикинда је дуги низ година тражио најбоље решење за житеље града и околних села како би решио овај вишедеценијски проблем. Поред технологије третмана и прераде пијаће воде на изворишту, квалитет воде зависи и од стања дистрибутивне мреже.  Због тога, поред изградње постројења за пречишћавање воде, која напредује планираном динамиком, Град Кикинда ради на фазној реконструкцији неусловне водоводне мреже. Пројекат који се реализује обухвата реконструкцију мреже у 15 улица у граду, дужине око 5.5 километара.

У области водоснабдевања и заштите воде у 2022. години, Управа за капитална улагања АП Војводине је на Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање обезбедила 90 милиона динара, а Град Кикинда 20 милиона динара. У 2023. години Управа за капитална улагања АП Војводине је у области водоснабдевања и заштите воде обезбедила 127 милиона динара, те укупна вредност инвестиције износи 237милиона динара.

Обим посла на реконструкцији водоводне мреже у Кикинди захтева поделу на више целина, при чему се води рачуна о приоритету, тренутном стању делова мреже, локацији и техничким карактеристикама.

Прва целина подразумева пројекат реконструкције дистрибутивне мреже у улицама Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Ђуре Даничића, Душана Васиљева, Лазе Костић. Укупна дужина реконструкције у овој целини је 1, 7 километара.

Друга целина обухвата пројекат реконструкције водоводне мреже у дужини од 3 километра у улицама Кумановска, Ђуре Оличкова, Мирослава Антића, Доња Водоплавна, Барска, Николе Пашића, Косовска и Немањина.

Трећа целина, укупне дужине једног километра обухвата улице Стеван Лакаи Гига, Киш Михаљ и Милош Црњански.

Радови на атмосферској канализацији

Изградња секундарне мреже атмосферске канализације, која је намењена сакупљању и евакуацији сувишних атмосферских вода са уличне површине предвиђена је пројектом у улицама Душана Васиљева (део од улице Ђура Јакшића до улице Краља Првог Првог) затим улица Јаше Томића (део од улице Краља Петра Првог до улице Браћа Лаковића),Браће Лаковића (део улице од Јаше Томића до Семлачке) и Семлачка (део од улице Браћа Лаковић до Југовићеве). Укупна дужина радова је 1.119,9 метара.

Пројектом је планирано да се атмосферска вода сакупи и најкраћим путем евакуише до реципијента. Како би се сувишна атмосферска вода прикупила и евакуисала до пројектованих канала, такође је потребно изградити одређени број ревизионих шахтова и сливника. Планирано је да се прикључење сливника обавља на местима шахтова и директно на улични канал. Укупна вредност ове инвестиције износи 149 милиона динара.

(ВИДЕО) Посета министра културе Николe Селаковића: Значајна средства за „Теру“ и Музеј

Министар културе Никола Селаковић у оквиру посете Кикинди потписао је уговоре о конкурсном финансирању са...

(ВИДЕО) Кикинда може да рачуна на подршку Покрајине, истакла председница Владе Војводине Маја Гојковић приликом посете нашем граду

Почела је изградња атмосферске канализације у оквиру пројекта „Слив Моравска” коју заједнички финансирају Покрајинска влада...

Don`t copy text!