10 децембра, 2023

Подршка ЕУ и СКГО: За унапређење инклузије Рома

У Београду је одржана церемонија свечаног потписивања и уручивања споразума о сарадњи за локалне самоуправе изабране за реализацију активности у области социјалне заштите и инклузије Рома, у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу”, који финансира ЕУ, а реализује Стална конференција градова и општина.

Десет локалних самоуправа изабрано је за добијање свеобухватне подршке за успостављање и унапређење локалних механизама за инклузију Рома и Ромкиња. Координатор за ромска питања Жељко Раду наглашава да је потписивање овог споразума од изузетне важности за наш град и да долази као резултат рада на унапређењу положаја ромске заједнице у претходном периоду.

– Реализацијом овог пројекта биће створени услови за унапређење квалитета и обима услуга социјалне заштите и подстицање инклузије угрожених и маргинализованих група, посебно ромске популације на локалном нивоу. Наш град препознају као сигурног партнера у раду са ромском заједницом , и то нам је сатисфакција за неке будуће пројекте – истакао је Раду.

не, не , не!!!!!!