30 новембра, 2023

Лицитација земљишта у државној својини

Град Кикинда расписао је оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Произвођачима је на располагању око 1.700 хектара њива. Највише, око 1.200 хектара налази се у катастарским општинама Мокрин, Сајан и Иђош, тако да је и земља која ће наћи на лицитацији лошијег квалитета односно слатине, трстици и мочваре. Земља се издаје на 15 година у свих десет катастарских општина. Почетна цена за земљу прве класе је 73.315, а за осму класу 23.348 динара.

Поступак јавног надметања органзује  се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid  која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Рок за пријављивање и подношење документације је до 9. новембра у 15 сати. Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта заказано је за 17. новембар у 12 часова.

 

не, не , не!!!!!!