Ин мемориам: Др Јелена Мићевић Карановић

Др Јелена Мићевић Карановић (1970-2022) преминула је данас у 52-ој години у Кикинди. Прерани одлазак угледне професорке Високе школе струковних студија за образовање васпитача представља ненадокнадив губитак за њену породицу и пријатеље, колектив и ширу стручну јавност.

Др Јелена Мићевић Карановић је рођена 1970.године у Кикинди где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду, на одсеку психологија. Прва радна искуства стекла је у Центру за социјални рад. Од 1995. радила је у Вишој школи за образовање васпитача „Зора Крџалић Зага“, потом као виши предавач од 2004. године. У звање професора струковних студија изабрана је 2007. године.

Радила је као координатор за специјалистичке струковне студије, а касније и као координатор за мастер струковне студије. Предавала је предмете из области психолошких наука. Објавила је бројне научне радове, уџбенике, била руководилац и учесник многих научно-истраживачких пројеката. Давала је несебичан допринос раду и развоју ВШССОВ и као активан члан Наставно-научног већа, Савета школе и комисије за акредитацију студијских програма.

Don`t copy text!