Дан: 4. септембар 2023.

Усвојена одлука о просторном плану за брзу саобраћајницу Сомбор-Кикинда: Пројекат од посебног значаја за Републику Србију

Скупштина АП Војводине усвојила је на протеклој седници одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута...